HMK Koperdajad

Lennuohutus

Raadioteel juhitavad mudelid ei ole mänguasjad ja nendega tuleb ettevaatlikult käituda. Tuleb tutvuda ka mudellennu ohutusreeglitega

Lennuamet reguleerib oma seadustega ka mehitamata õhusõidukite lennutamist.

Kontrollitavad õhutsoonid Eestis

Lennuloa olemasolu korral ja lendamisel kontrollitavas õhuruumis on kõige olulisem, et lennujuhid teaksid, millised objektid on õhus ning saaksid vajadusel lennutajatega ühendust võtta. Kontrollitava õhuruumi kaart. Punasega tähistatud aladel on vaja mudeli lennutamiseks taotleda luba.

.

Mehitamata õhusõidukite lennutamine Eestis.*

Seaduse alusel võib Eestis mehitamata õhusõidukit lennutada kuni 150 meetri kõrgusel kellelegi ette teatamata, kui tegemist ei ole kontrollitava õhutsooniga. Kontrollitavas õhutsoonis tuleb taotleda lennuluba 3 tööpäeva enne lennutamist.

Riigilõiv: Alates 2016. aastast on lennuloa aastane riigilõiv 45 eurot.

Tallinn
Lennujaama tõttu on kogu Tallinn ja seda ümbritsevad vallad kontrollitav õhutsoon ning lennutamiseks on tarvis Lennuameti luba. Lisaks Tallinnale jäävad sellesse õhutsooni ka näiteks Tabasalu, Maardu, Peetri, Saku jpt asulad.
Lennujaamast ida-lääne suunal on kikilipsu kujuline lennujaama maandumiskoridor, mille piires loa väljastamine võib võtta kauem aega ning on tõenäolisem, et selle väljastamisest keeldutakse või määratakse madalam kõrguse piirang.

Tartu

Tartu lennujaama ümbritseb 11 miili (17,7 km) raadiusega reguleeritav õhutsoon, mis hõlmab endas ka kogu Tartu linna. Õhutsoon on reguleeritud vaid Tartu Lennujaama tööajal ning väljaspool reguleeritavat tööaega võib kuni 150 m kõrgusel maapinnast lennutada luba taotlemata.
Reguleeritava õhutsooni tööaeg sõltub liinilendude graafikust ning selle saab järele vaadata iga lennuvälja puhul vastavast NOTAM teatest. Kui antud termin ei ole juba tuttav, siis tuleks uurida tööaegasid otse Lennuametist ning vajadusel esitada taotlus.

Muud kontrollitavad õhutsoonid

Kontrollitav õhutsoon on ka Ämari lennujaama ümbrus. Pärnu, Kuressaare ja Kärdla lennujaamade ümbruses on sarnaselt Tartule reguleeritav õhutsoon vaid teatud tööaegadel olenevalt liinilendudest.

Keelualad

Lisaks leidub Eestis ka keelualasid, milleks on Matsalu ja Vilsandi looduskaitsealad ning kogu Venemaaga piirnevad alad. Ajutiseks keelualaks on ka Ämari lennubaas.
Leidub ka ohualasid, milleks on näiteks kaitseväe polügonid.

NB! Mudellennunduses on mudeli lennutamiseks ametlik ja registreemist mittevajav kõrguse piirang 500 jalga maapinnast. Meetrites teeb see ca 152 meetrit. Lennutamisel tuleb arvestada, kas mehitamata õhusõiduki näidatav kõrgus on mõõdetud merepinnast või maapinnast.

Loa taotlemine

Lennuloa taotlemiseks peab esmalt tasuma riigilõivu ja esitama ühekordse loa taotluse. Seejärel või ka kohe samaaegselt saab esitada lennuloa taotluse.

Ühekordse loa taotlus

Ühekordse loa taotlus kehtib aasta ja selle eest tuleb tasuda riigilõivu 45 eurot (alates 01.01.2016). Ühekordse loa taotlus ei anna õigust kontrollitud õhutsoonis mehitamata õhusõiduki lennutamiseks, vaid selle alusel võib aasta jooksul taotleda lennulubasid.

Taotlus tuleb esitada e-mailiga aadressile ecaa@ecaa.ee ja selles peab sisalduma taotleja nimi, isikukood, aadress, telefon ja e-post. Ettevõtte puhul tuleb isikukoodi asemel märkida registrikood ja lisada operaatorite/pilootide nimed koos isikukoodidega.

Täpsema info taotlemise ja riigilõivu tasumise osas leiad Lennuameti kodulehelt.

Kontrollitavas õhutsoonis peab luba taotlema vähemalt 3 tööpäeva enne lennutamist. Kui lennutada soovitakse kõrgemal kui 150 meetrit maapinnast, tuleb luba taotleda vähemalt 7 tööpäeva enne lennutamist.

Taotluses peab sisalduma kaart, millel on märgitud ala kus lendu läbi viiakse koos kõrguse ja koordinaatidega.

Lennuloa mugavamaks taotlemiseks on mehitamata õhusõidukite lennutajad loonud keskkonna Lennuluba.ee, mis on kõige lihtsam lennuloa taotlemiseks.

Kui näiteks halva ilma tõttu peaks lennutamine edasi lükkuma, siis sama asukoha jaoks saab taotluse kuupäevasid ka hilisemaks muuta teatades sellest ette vähemalt üks tööpäev.

Kui soovid taotluse ise koostada, siis tuleb täita vorm mille leiad Lennuameti kodulehelt. Vormile tuleb lisada ka kaart.

Loe lähemalt

* „Mehitamata õhusõidukite lennutamine Eestis” tekstis on kasutatud lõike kopterid.ee kodulehelt „Lennuameti droonide lennutamise eeskiri”